(Κοζάνη 1981). Εργάζεται ως δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Διατηρεί το ιστολόγιο https://poetry-or-not.blogspot.com.