Σπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Επιστήμη & Ιστορία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, καθώς και στη Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία στο τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου σπούδασε επίσης Θεατρολογία. Ποιήματά του έχουν δημοσιευτεί σε blogs, στον ιστότοπο Βibliotheque, καθώς και στο περιοδικό Ποιητική.