Διδάκτωρ της Νεοελληνικής Φιλολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων και μεταδιδακτορικός ερευνητής του ίδιου πανεπιστημίου, όπου υλοποιεί το ερευνητικό πρόγραμμα «Religion in literary criticism during the Greek interwar period (1922-1940)», το οποίο υποστηρίζεται από το ΕΛΙΔΕΚ. Έχει διδάξει στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ σήμερα διδάσκει στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Άρθρα του και κριτικές για Έλληνες λογοτέχνες του 20ού και 21ου αιώνα έχουν δημοσιευθεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά. Έχει γράψει τη μονογραφία Στον αστερισμό των αντιθέσεων. Ο κριτικός και δοκιμιογράφος Τ. Κ. Παπατσώνης (Gutenberg 2021).