(2003) Πρωτοετής φοιτητής στο Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ.