Απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ίδιου Τμήματος. Το 2018 συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+ στη Λυών της Γαλλίας, Département des Lettres, Université Lumière Lyon 2.