(Τερπνή Σερρών 1969). Eίναι καθηγητής Βαλκανικής ιστορίας και ιστορίας της ύστερης Οθωμανικής περιόδου στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Υπήρξε μέλος της Σχολής Ιστορικών Σπουδών του Institute for Advanced Study του Πρίνστον (2010-11) και του Institute for Advanced Studies του Πανεπιστημίου του Φράιμπουργκ (2017-18). Διατέλεσε επισκέπτης καθηγητής στην École des hautes études en sciences sociales και στα Πανεπιστήμια του Πρίνστον, του Μάιντς, της Σόφιας και της Κύπρου.Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του επικεντρώνονται στην ιστορία του εθνικισμού, του οριενταλισμού, της σχέσης θρησκείας και πολιτικής στα Βαλκάνια κ.α.