(Παρίσι 1983). Είναι λέκτορας στη Σχολή Celsa, του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Έχει εκδώσει, μεταξύ άλλων, τα βιβλία: Les rats de Paris. Une brève histoire de l’ infamie (Éditions du murmure, 2022) και Bienvenue à colomeri (Éditions non standard, 2014).