Αναπληρώτρια καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πεκίνου, ερευνήτρια, Center for Latin American Studies on China, Andrés Bello University· μέλος της Επιτροπής της Έδρας UNESCO για τις Απειλές κατά της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των σχετικών με την Πολιτιστική Κληρονομιά Δραστηριοτήτων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Υπεύθυνη, επί σειρά ετών, των Μορφωτικών και Πολιτιστικών Θεμάτων της Ελληνικής Πρεσβείας στην Κίνα. Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της International Confucian Association· πρόεδρος του Κινεζικού Τμήματος, περιφερειακή εκπρόσωπος στην Άπω Ανατολή και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη· μέλος του Καλλιτεχνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης.