Διδάσκει Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο πανεπιστήμιο της Βόννης