Υποψήφια διδάκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας του ΑΠΘ. Στη διδακτορική της διατριβή παρακολουθεί την παρουσία της λογοτεχνίας στον ημερήσιο μεσοπολεμικό Τύπο, ενώ στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται η πεζογραφία του 19ου αιώνα και η μεταπολεμική ποίηση.