Πέθανε το 2005. Πίσω του άφησε ένα μπαούλο γεμάτο με χειρόγραφα και δισκέτες. Η Λέσχη Φίλων Εικοστού Αιώνα ξεκίνησε το δύσκολο έργο της έκδοσης του –σχεδόν στο σύνολό του– ανέκδοτου και αθησαύριστου έργου του ακάματου αυτού εργάτη των Τεχνών. Δύσκολο, κυρίως γιατί δεν βρίσκει PC με υποδοχή για δισκέτες. Διάφορα έργα του Έζρα Χάιντς είναι: Εδώδιμα-Αποικιακά: ποίηση για progressive τύπους, Από τη διαχείριση: ποίηση αστικού τύπου, Die kleine wurst: ένα γερμανικό παραμύθι, Nevermind the pollocks ή ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός κι εγώ, Γη 1999: το χαμένο επεισόδιο κ.ά.