(Αθήνα 1981) Σπούδασε γαλλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, λογοτεχνική μετάφραση στο γαλλικό ινστιτούτο Αθηνών και συνέχισε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία. Έχει διδάξει λογοτεχνική μετάφραση και ιστορία της μετάφρασης στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ. Από τις εκδόσεις Ύψιλον κυκλοφορεί η μονογραφία της Οι ελληνικές μεταφράσεις της γαλλικής λογοτεχνίας (1900 - 2010, ενώ τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ιστορία μεταφράσεων και μεταφραστών στην Ελλάδα.