Απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ και Διδάκτωρ φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Paris VIII. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην πολεοδομία και θεωρία της πόλης (CRU / EHESS, Παρίσι 1978-81) και στο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα «Θεωρίες της αρχιτεκτονικής» (UP1 Paris Villemin –AASchool London-FA Roma 1987-90). Διατηρεί γραφείο μελετών στην Αθήνα, με δημοσιευμένο αρχιτεκτονικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Διετέλεσε μέλος του εργαστηρίου Αισθητικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Paris VIII (2002-2011) και δίδαξε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2001-2008). Πρόσφατα κυκλοφόρησε στη Γαλλία το βιβλίο της: Le vestige dans le moderne ‘a l’ombre de l’ Acropole – La vision architecturale de Dimitris Pikionis, L’ Harmattan, Παρίσι 2020, σσ. 792.