Είναι διδάκτωρ Βυζαντινής Ιστορίας και Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ιστορία της κοινωνίας, της οικονομίας και των επιστημών στο Βυζάντιο, με έμφαση στην αλχημεία. Έχει εκδώσει τις μονογραφίες Οικονομικές ιδέες στο Βυζάντιο τον 12ο αιώνα. Οι περί οικονομίας απόψεις του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Αθήνα 2008· Managing Financial Resources in Late Antiquity: Greek Fathers’ Views on Hoarding and Saving (με τον G. Gotsis), Λονδίνο 2017. Έχει επιμεληθεί τέσσερις συλλογικούς τόμους, μεταξύ των οποίων, Στο σταυροδρόμι ιστορίας και λογοτεχνίας. Οκτώ κείμενα (με τον Ν. Σινιόσογλου), Αθήνα 2020· Alchemy in Byzantium, Αθήνα (υπό έκδοση).