Σπούδασε αγγλική γλώσσα και φιλολογία, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος Φιλοσοφίας. Έχει εκδόσει, εκτός εμπορίου, τις ποιητικές συλλογές (Φιλ)έρημος (2019), Λήμματα και παραληρήματα (2019)