(Κοζάνη 1944). Αυτοδίδακτος φωτογράφος. Πραγματοποίησε πέντε ατομικές εκθέσεις και συμμετείχε σε ομαδικές. Δημοσίευσε δύο μονογραφίες για το Ιστορικό Αρχείο Κοζάνης. Υπήρξε επιμελητής ύλης του περιοδικού Φωτογραφία. Το 1979 ίδρυσε τη Φωτοθήκη Θεσσαλονίκης. Συνίδρυσε με τους Άρι Γεωργίου και Απόστολο Μαρούλη τον σύνδεσμο για την προώθηση της δημιουργικής φωτογραφίας Parallaxis, το 1983 και οργάνωσαν τον πρώτο μήνα φωτογραφίας στην Ελλάδα (1985). Δημιούργησαν το Ελληνικό Μουσείο Φωτογραφίας το 1987, πυρήνα του μετέπειτα Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Έχει εκδώσει το φωτογραφικό λεύκωμα Κάθετα τοπία (2006).