Καθηγητής Γαλλικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διδάκτορας Γαλλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού. Δίδαξε σε γαλλικά πανεπιστήμια (Lumière - Lyon 2 και Jean Moulin-Lyon 3. Είναι επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Paul Valéry-Montpellier 3 και αξιωματικός του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα. Από το 1992 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου Ίδρυσε το τετραετές Πρόγραμμα σπουδών Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας και το Τμήμα Γαλλικών & Ευρωπαϊκών Σπουδών. Είναι επίσης ο εμπνευστής και από τους εισηγητές του τετραετούς διεπιστημονικού προγράμματος Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Δημοσίευσε άρθρα και βιβλία στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στη Γαλλία.