(Αθήνα 1963) Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή της Αθήνας και πήρε το μάστερ και το διδακτορικό του στις ΗΠΑ (Duke Law School) στο συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο. Δεν μετάνοιωσε ποτέ που επέστρεψε στην Ελλάδα (με εξαίρεση ίσως την περίοδο 2010-2015). Διδάσκει συνταγματικό δίκαιο στο ΕΚΠΑ. και είναι δικηγόρος. Η έρευνά του επικεντρώνεται στην έννοια της αμεροληψίας στο δημόσιο δικαιο, την οποία ερμηνεύει υπό το φως του έργου του Adam Smith και των στοχαστών του ρεύματος των ηθικών συναισθημάτων, ευρύτερα δε του Σκωτικού Διαφωτισμού.