Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Πτυχιούχος του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, όπου εκπόνησε τη μεταπτυχιακή του εργασία και τη διδακτορική του διατριβή. Έχει δημοσιεύσει άρθρα για θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας και έχει εκδώσει τα βιβλία Ο μοντερνισμός ενός κοσμοπολίτη. Στοιχεία και τεχνικές του μοντερνισμού στο μεσοπολεμικό μυθιστόρημα του Κοσμά Πολίτη, 2001, Εγχειρίδιο αφηγηματολογίας. Εισαγωγή στην τεχνική της αφήγησης, 2005, Σχεδίασμα βιβλιογραφίας Κοσμά Πολίτη (1930-2006), 2008, Η επιμονή του τραγικού. Το αρχαιοελληνικό τραγικό σε νεοελληνικά λογοτεχνικά κείμενα του 20ού αιώνα, 2015. Είναι ΕΔΙΠ στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.