Ιχθυολόγος, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, δύτης, φωτογράφος και εξερευνητής του βυθού.