Καθηγητής στο ΑΠΘ. Ερευνά και διδάσκει την κατασκευή και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Είναι συγγραφέας βιβλίων επιστήμης και λογοτεχνίας, καθώς και τακτικός συνεργάτης ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων περιοδικών. Μεταξύ των τελευταίων ελληνόγλωσσων βιβλίων του: Δρομολόγια ανακύκλωσης-θεωρίες φυγής (2001), Υποθέσεις Αλήθειας–ενδεχόμενα επιστήμης και ανθρώπων (2006), Το σύμπαν των εγκεφάλων (συνεργασία με Η. Κούβελα, 2011), Διώροφοι μύθοι (2015), Μικρές αγγελίες και Ενήλικα επειδή (2015), Εγκεφαλικές ανθρωπογραφίες (2016).