Είναι νηπιαγωγός, εμψυχώτρια, ηθοποιός και συγγραφέας βιβλίων για παιδιά.