(Κούβα 1902 – Παρίσι 1982) Κουβανός ζωγράφος με κινέζικες και κονγκολέζικες καταβολές