(ψευδ.) Συνθέτει και σκηνοθετεί ιστορίες για παιδιά.