(Ρέθυμνο 1981). Εκπαιδευτικός. Συνθέτει και σκηνοθετεί ιστορίες για παιδιά.