Φωτογραφία: Αλεκσάντρ Ζεμλιανιτσένκο, Associated Press – Πάσχα 2022

Από το «Χρονικόν των Ιωαννίνων» (π. 1380) Έκδοση Χ. Νικολάου Φιλαδελφέως, Αθήναι 1846