«Γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε. Ό,τι έκαμα το έκαμα ως Έλλην Κύπριος όστις ζητεί την Ελευθερίαν του. Τίποτα άλλο.»
Ευαγόρας Παλληκαρίδης, 1957

Σεβάσμια μορφή / αφοσιωμένη στο καθήκον / ηγέτης με ασύγκριτη αξιοπρέπεια / και σταθερότητα / εξαιρετική φυσιογνωμία / με χάρη και κομψότητα / πρότυπο ηγεσίας / που θα παραμείνει αθάνατο / στην Ιστορία / εξαίρετη μονάρχης / ηθικώς ακέραιη / πηγή έμπνευσης / και ευγένειας / μεγάλη καρδιά / μητέρα όλων / η εκλιπούσα.

Μαθητές / δήμαρχοι / κυβερνήσεις / αρχιεπίσκοποι / συντεχνίες / γερουσιαστές / σαράντα / Εργατικοί Άγγλοι βουλευτές / απλοί πολίτες / απλούστατοι άνθρωποι / ζήτησαν / από τη μεγαλειότητά της / και ξαναζήτησαν / να δώσει χάρη.

Στα 18 του συνελήφθη / στα 19 του απαγχονίστηκε / ο Ευαγόρας της Κύπρου / για την Ελευθερίαν / και μόνον.

έτος 2022