Διδάκτωρ και Τοπογράφος Μηχανικός (Ph.D., MSc, & BSc), Μεταδιδακτορικός ερευνητής και Ακαδημαϊκός Υπότροφος του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται, στη χωρική ανάλυση, στη γεωδημογραφία, στην γεωαρχαιολογία, στη χαρτογραφία και στη γεωγραφία. Έχει επιμεληθεί ένα επιστημονικό βιβλίο στον τομέα της γεωπληροφορικής, έχει συγγράψει 90 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, κριτής σε πάνω από 50 επιστημονικά περιοδικά και Guest Editor σε τρία από αυτά. Τα τελευταία χρόνια είναι εμπειρογνώμονας στις Επιστήμες της Γης στη χρήση εφαρμογών GIS και Τηλεπισκόπησης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας.