(Κάτω Νευροκόπι Δράμας 1959. Σπούδασε
νομικά και δικηγορεί από το 1986. Έγραψε τέσσερις συλλογές με διηγήματα-αφηγήματα, δύο μυθιστορήματα, τρία θεατρικά αναλόγια και επιμελήθηκε ένα λεύκωμα. Τα πιο πρόσφατα είναι: Το μυθιστόρημα Το άκυρο αύριο, εκδ. Πόλις, και το αναλόγιο «Κάπα ποιητού», από τις εκδ. Κάπα Εκδοτική.