Σπούδασε ιταλική φιλολογία στο ΑΠΘ, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Συγκριτική Γραμματολογία, και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στην Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας. Αντικείμενο της ερευνητικής δραστηριότητας και της διδασκαλίας της είναι η ιταλική και ελληνική, μεταπολεμική κυρίως λογοτεχνική παραγωγή, υπό το πρίσμα της «κοινωνιολογικής ανάγνωσης». Ασχολείται επίσης ερευνητικά και με τον χώρο της μεταναστευτικής λογοτεχνίας, πιο συγκεκριμένα με τη λογοτεχνική παραγωγή των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα και την Ιταλία (στην περίοδο 1991-2010). Έχει δημοσιεύσεις σε περιοδικά θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας καθώς και σε συλλογικούς τόμους. Έχει μεταφράσει λογοτεχνικά έργα και δοκίμια από τα ιταλικά. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας του ΑΠΘ.