Είναι ιστορικός της τέχνης και διδάσκει στην ΑΣΚΤ. Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία Σύγχρονη Ελληνική Φωτογραφία: Ένας Αιώνας σε Τριάντα Χρόνια (futura, 2008) και μαζί με την Εμμανουέλα Κάντζια το Τρεις εν πλω (ΜΙΕΤ, 2018). Το πιο πρόσφατο βιβλίο του με τίτλο Μία “Υπερόχως Νόθος Τέχνη: Ποιητικές της Φωτογραφίας. Τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα ( Futura, 2019) απέσπασε ομόφωνα το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας στην κατηγορία «Δοκίμιο-Κριτική».