(Γύθειο 1946) Συνταξιούχος παλαιοπώλης. Ζει μόνιμα στο Γύθειο. Έχει εκδώσει δύο συλλογές: Πορεία (1970) και Ανεπανόρθωτα (εκδ. Δελφίνι 1996). Ποιήματά του έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς στο Λακωνικό Ημερολόγιο, του Γ. Κώτσου (εκδ. Ιδιομορφή, Σπάρτη).