Εντεταλμένος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Έχει κάνει σπουδές Φυσικής, μεταπτυχιακές σπουδές στην Διδακτική της Φυσικής και κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ιστορία των Φυσικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διατελέσει Visiting Fellow και Research Associate στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και Research Fellow στο Πανεπιστήμιο του Princeton. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πολιτισμική ιστορία των επιστημών, στην ιστορία των σχέσεων ιδεολογίας και επιστήμης, και στη σχέση θρησκείας και επιστήμης.