( 1951) Σπούδασε στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης και Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ. Μεταπτυχιακά: Ιστορία Αρχιτεκτονικής, Ιστορία Τέχνης, Αρχιτεκτονική φωτογραμμετρία, αστρονομικές μετρήσεις, παρατηρήσεις ουρανίων σωμάτων. Επί 36 χρόνια εργάστηκε στα μνημεία της Ακρόπολης. Από το 2013 επιμελείται τις εκδηλώσεις «Περί Ωραίου» στον «Ιανό».