Γεννήθηκε στην Κύπρο και είναι φιλόλογος. Εξέδωσε την ποιητική συλλογή Γυναικών λόγος, τη συλλογή πεζογραφημάτων Η μονομερής μας αλληλογραφία και το θεατρικό Το πλοίο». Σε συνεργασία με τη Χρίστια Μίτλεττον έγραψε τα θεατρικά «Η του Σωκράτους δίκη ἐν θεάτρῳ» και «Η δίκη του Ορέστη ἐν θεάτρῳ» (εκδόσεις Hippasus).