(Θεσσαλονίκη 1976). Σπούδασε Ιστορία, Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, και Ψυχολογία. Ζει κι εργάζεται στο Guernsey. Βιβλία της: Σιωπή, εκδ. Πολύτροπον 2015· 2017, εκδ. Κύφαντα 2019.