(Αθήνα 2004) Είναι μαθήτρια Λυκείου. Δημοσιεύει για πρώτη φορά.