(Πάτρα 1985). Είναι υπότροφος υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεοελληνική Φιλολογία. Έχει διδάξει ελληνικά για ξενόγλωσσους, ενώ, παράλληλα, έχει εργαστεί ως βιβλιοθηκονόμος. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.