(Θεσσαλονίκη 1970). Σπούδασε Νεοελληνική Φιλολογία στο ΑΠΘ. Το 1991 εκδόθηκε από την Εκδοτική Αθηνών βιβλίο του με ποιητικά πρωτόλεια. Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα τέλη του 2020 ξανάρχισε να γράφει ύστερα από διάλειμμα 20 ετών.