(Αθήνα 1946). Έχει εκδώσει δύο βιβλία με μικρά πεζά στις εκδόσεις της Εστίας: Απόντος του Παραλήπτου (Μάιος 2000) και Υποφωτισμένο (καλοκαίρι 2007, Βραβείο διηγήματος περ. Διαβάζω).