(Κωσταντινούπολη 1954). Μεταφράζει από / και προς τα τουρκικά, και από τα αγγλικά. Από τις εκδ. Εστία εκδόθηκε το 2018 η συλλογή διηγήσεών της Μικρές αστόλιστες ιστορίες.