Μέλος της συντακτικής ομάδας του «Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής» του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη