(Αθήνα 1953). Σπούδασε Νεοελληνική Φιλολογία και είναι διδάκτωρ του ΑΠΘ. Δίδαξε Νεοελληνική Φιλολογία και Θεωρία της Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και, επίσης, υπηρέτησε ως φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση. ΄Εχει γράψει μελέτες για τον Παπαδιαμάντη, τη Νέα Κριτική και τον Σολωμό. ΄Εχει μεταφράσει θεωρητικά κείμενα για τη λογοτεχνία (Ρωσικός Φορμαλισμός, Σχολή της Πράγας, Αποδόμηση) και δοκίμια του Βάλτερ Μπούρκερτ.