(Αθήνα 1980). Σπούδασε στο Τμήμα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχουν δημοσιευτεί ποιήματα του στην Ποιητική και κριτικές στην «Βιβλιοθήκη» της εφ. Ελευθεροτυπία. Έχει εργαστεί στον χώρο του βιβλίου.