Ψυχίατρος. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με θέματα κοινωνικής ψυχιατρικής, διοίκησης υπηρεσιών υγείας, ανθρώπινων δικαιωμάτων και ηθικής. Βιβλία του: Ψυχιατρική περίθαλψη και ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα, εκδ. Οδυσσέας 2004· Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, εκδ. Αρχιπέλαγος 2006· Ακούσια Νοσηλεία Ψυχικά Ασθενών, (συλλογικό) εκδ. Βήτα 2011· Ιστορία της Ψυχιατρικής στη νεότερη Ελλάδα 1830-2020, εκδ. Βήτα 2020