(Αθήνα 1976) Σπούδασε μεσαιωνική και νεοελληνική φιλολογία στην Αθήνα και κλασική κιθάρα και μουσική – σε συνδυασμό με την παθολογική ανάγνωση φιλοσοφικών, ανθρωπολογικών, ιστορικών, κοινωνιολογικών και λογοτεχνικών βιβλίων τον οδήγησαν στη συγγραφή μικρών ιστοριών. Βιοποριζόμενος ασχολήθηκε για χρόνια με την παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων. Έχει δημοσιεύσει διηγήματα και κριτικές βιβλίων σε διάφορα περιοδικά. Βιβλία του: Ημέρες της καρέκλας (συλλογή διηγημάτων), Αθήνα 2011 και Τα αστυνομικά», Αθήνα 2017).