( Πάτρα 1996) Σπούδασε Νεοελληνική & Βυζαντινή Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί σε διαδικτυακές λογοτεχνικές σελίδες και στο περ. Οδός Πανός.