(Αλεξανδρούπολη 1979). Λέκτορας στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τελευταία επιμελήθηκε τη δίγλωσση έκδοση 12 Greek Poems after Cavafy (Μπρίστολ, Shearsman Books 2015).