(Πάτρα 1962) είναι καθηγητής φωτογραφίας στην Ecole Supérieure des Art de l’Image “Le 75” στις Βρυξέλλες, Σπούδασε με τον Yves Auquier και παρακολούθησε σεμινάρια του Robert Frank και του Eugene Richards στη Νέα Υόρκη.