Εικαστικός, καθηγητής Θεωρίας της Τέχνης στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick της Λευκωσίας.