Πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας Ιωαννίνων (Κλασική και Μεσαιωνική-Νεοελληνική Κατεύθυνση) και εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Μέση Εκπαίδευση σε σχολεία της Κρήτης. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Ιστορία με θέμα διπλωματικής τον Ελληνικό Εμφύλιο στο θέατρο και έχει συμμετάσχει σε τοπικά και Διεθνή Συνέδρια για θέματα λογοτεχνίας κυρίως του 20ού αιώνα. Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και σε τόμους με Πρακτικά Συνεδρίων.